Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej

Dlaczego Stop Narkotykom Drukuj Email
  
wtorek, 01 grudnia 2009 22:22

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko ? Gorzowskiej zrealizowało telewizyjny program edukacyjno ? profilaktyczny ?Stop uzależnieniu od narkotyków? autorstwa Małgorzaty Ajszpur. Powstał on z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców w województwie lubuskim.

Celem przedsięwzięcia jest zapobieganie zażywaniu narkotyków przez dzieci i młodzież, ukazanie konsekwencji zażywania narkotyków, poprzez wypowiedzi w programie specjalistów, terapeutów a także świadectwa młodych osób uzależnionych. Program ma na celu także poszerzenie wiedzy na temat: gdzie osoby uzależnione mogą uzyskać pomoc w województwie lubuskim.

Istotne jest podejmowanie działań mających na celu zmniejszanie liczby młodzieży zażywającej narkotyki. Zamierzeniem naszym jest, aby program został rozpowszechniony i udostępniony młodzieży oraz ich rodzicom a także nauczycielom. Wraz z programem przekazane zostały przykładowe konspekty lekcji wychowawczych (znajdują się one na wewnętrznej stronie okładki płyty DVD). Mamy nadzieję, że program wraz z konspektami lekcji wykorzystany będzie podczas lekcji wychowawczych we wszystkich klasach a także zostanie zaprezentowany podczas wywiadówek z rodzicami. Honorowy patronat nad realizacją przedsięwzięcia objęli: Krzysztof Szymański Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Roman Sondej Lubuski Kurator Oświaty. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy pomocy finansowej Województwa Lubuskiego oraz Lubuskiego Kuratorium Oświaty.

Zachęcamy serdecznie wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z programem.


Aby obejrzeć kliknij TUTAJ <<<<

 Zielona Góra 04.01.2008 
Prof. dr hab. Zdzisław Wołk
Zakład Pedagogiki Społecznej
Uniwersytet Zielonogórski


Opinia
Na temat materiału filmowego ?Dlaczego stop narkotykom? ? programu telewizyjnego dla uczniów i ich rodziców autorstwa Małgorzaty Ajszpur.

 

Problem uzależnienia od narkotyków od lat stawia trudne wyzwania dla wychowawców i opiekunów dzieci i młodzieży. Jak ukazuje praktyka ? młode pokolenie jest szczególnie podatne na uzależnienia z uwagi na ograniczoną jeszcze świadomość niesionych przez nie zagrożeń. Ciekawość spróbowania, jak smakuje ?zakazany owoc?, nieumiejętność odmawiania i częsty brak zachowań asertywnych, poddawanie się wpływom rówieśników, poszukiwanie sposobów na poradzenie sobie z trudnościami czy niewystarczające więzi rodzinne stanowią niektóre tylko z przyczyn sprzyjających sięgnięciu po narkotyk. Niosą one zagrożenie uzależnieniem się od narkotyku potencjalnie przez każdego młodego człowieka. Problem wydaje się tym bardziej znaczący, że obserwowalne jest swoiste przyzwyczajenie się do jego występowania i bierne przyzwolenie społeczeństwa na występujące zagrożenia, tym bardziej, że najczęściej panuje przeświadczenie, że ?mnie i moich bliskich on nie dotyczy?.

Program opracowany przez Panią Małgorzatę Ajszpur jest w świetle tego wartościowy i przydatny. Materiał jest przejrzyście opracowany, ma spokojną lecz prowadzoną w dobrym tempie czytelną narrację. Jest cenny dla adresatów (rodziców i uczniów) ze względów poznawczych jak też emocjonalnych. Sądzę, że pomimo, że stanowi spójną monotematyczną audycję może być dobrym wprowadzeniem do cyklu programów o węższym zakresie problemowym związanym z narkomanią.

Uważam, ze audycja jest godna polecenia do zapoznania się przez rodziców i uczniów oraz przez nauczycieli. Wartościowym sposobem jej wykorzystania są załączone konspekty zajęć wychowawczych.


Poprawiony ( wtorek, 01 grudnia 2009 22:37 )
 

Recital o bł. Karolinie

Reklama

Pilne informacje

Chcesz się dowiedzieć więcej o KSM?

Przyjdź do nas, nasze biuro czynne jest od pon. do pt. w godzinach 8:00-16:00, na ul. Aliny 7 w Zielonej Górze

lub zadzwoń:

telefon: 0 68 453 92 73

albo napisz:

ksmzg@zg.ksm.org.pl


Nasze incjatywy

Polecamy książki

Copyright © 2017 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.