„Wiara, nadzieja, pokój – Benedykt XVI – konkurs dla dzieci i młodzież” – konkurs w trzech kategoriach: konkurs wiedzy, konkurs plastyczny, konkurs literacki.

FINAŁ KONKURSU

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
ul. Aliny 7, 65-329 Zielona Góra.

Wszystkie materiały dostępne są do pobrania w formie pliku na stronie KSM Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w zakładce – Konkurs

Konkurs wiedzy:

12 maja 2023 – etap szkolny

2 czerwca 2023 – finał diecezjalny

Konkurs plastyczny i literacki:

termin nadsyłania prac: 22 maja 2023

Szczegóły dostępne na plakacie konkursu

PISMO PRZEWODNIE

REGULAMIN KONKURSU

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

KARTA ZGŁOSZENIOWA

MATERIAŁY DO POBRANIA

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA ZIELONA GÓRA