Biuro Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Aliny 7

65-329 Zielona Góra

tel. 68 453 92 73

fax. 68 453 92 74

e-mail: biuro@zg.ksm.org.pl